प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
कर्णाली प्रदेश वीरन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
Need Help ?
Call: +977-083520276

विद्यालयहरूको सामाजिक परीक्षण (Social Audit) गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०६५ (पहिलो संशोधन २०७१ सहित)

प्रकाशित मिती:  २०७४/३/१३

विद्यालयहरूको सामाजिक परीक्षण (Social Audit) गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०६५

(पहिलो संशोधन २०७१ सहित)