प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
कर्णाली प्रदेश वीरन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
Need Help ?
Call: +977-083520276

सम्पत्ति विवरण फाराम

प्रकाशित मिती:  २०७४/०४/०४

सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भर्नुपर्ने सम्पत्ति विवरण फाराम