प्रदेश सरकार
सामाजिक विकास मन्त्रालय
शिक्षा विकास निर्देशनालय
कर्णाली प्रदेश वीरन्द्रनगर, सुर्खेत, नेपाल
Need Help ?
Call: +977-083520276

कार्यक्षमताको आधारमा शिक्षकहरुको बढुवा सूचना !!

प्रकाशित मिती:  २०७४/०५/२९

कार्यक्षमताको आधारमा शिक्षकहरुको बढुवा सूचना !!